SET Reciklaža

Početna » Misija i vizija
24 Jun 2024
E-mail Print PDF

Zašto SET RECIKLAŽA?

Zato što SET RECIKLAŽA garantuje da:

  • ni gram elektronskog i električnog otpada koje preuzme neće završiti na deponijama u Srbiji ili inostranstvu
  • nijedna komponenta neće završiti na crnom tržištu
  • ee-otpad 100% pretvara u sirovinu i alternativno gorivo
  • će celokupan posao obaviti po standardu ISO 14001

MISIJA

Promovisanjem principa društveno odgovornog poslovanja zalažemo se da svet bude bolje mesto za život danas i sutra. SET RECIKLAŽA daje svoj najveći doprinos očuvanju životne sredine svojom osnovnom delatnošću - reciklažom otpada od električnih i elektronskih proizvoda, kao i sprečavanjem i smanjenjem svih negativnih uticaja koji su prouzrokovani našim aktivnostima. Unapređenje sistema upravljanja zaštitom životne sredine i kvaliteta naših usluga predstavlja prioritetni zadatak svih zaposlenih u našoj kompaniji.

VIZIJA

Reciklaža danas predstavlja uslov bez kog se ne može, nešto što bi trebalo da postane savremeni stil života, i naša vizija je da što veći broj ljudi prihvati ovaj stav.

Кorisnici usluga, zaposleni, poslovni partneri i konkurencija prepoznaju SET RECIKLAŽU kao vodeće preduzeće u oblasti reciklaže elektronskog i električnog otpada u zemlji i regionu. Uspostavljamo sistem u kojem se neguju uzajamno poštovanje, poverenje, pridržavajući najviših etičkih standarda. Težimo stalnom napredovanju u svim aspektima poslovanja a pre svega u daljem razvoju procesa reciklaže i savremenim tehnološkim rešenjima, razvoju ekološke svesti i stalnoj edukaciji stanovništva, zaštiti životne sredine i aktivnom očuvanju prirode. Cilj SET RECIKLAŽE je stvaranje modernog preduzeća u skladu sa osnovnim zakonima prirode uz punu društvenu odgovornost.