SET Reciklaža

Početna » Saradnja » Pravna lica
21 Jul 2024

Pravna lica

E-mail Print PDF

Zakonom o upravljanju otpadom je propisano da vlasnici rashodovane opreme moraju istu zbrinjavati reciklažom. Nakon usvajanja Uredbe o posebnim tokovima otpada, preduzeće SET RECIKLAŽA usluge reciklaže za pravna lica vrši bez nadoknade. Takođe, SET RECIKLAŽA bez novčane nadoknade vrši preuzimanje i transport ee otpada, kao i izradu Dokumenta o kretanju otpada i Dokumenta o kretanju opasnog otpada.

Uz našu profesionalnu podršku, možete se potpuno besplatno osloboditi svog elektronskog otpada, uz istovremeno poštovanje svih zakonskih obaveza i ekoloških standarda.